Återbud och återbudsridning

Återbud

Om du inte kan närvara på en lektion måste du avboka din lektion  genom att maila ridskolan på info@borlangeridklubb.se

För att du ska få möjlighet att rida igen lektionen vid ett annat tillfälle måste du meddela oss din frånvaron senast kl. 12.00 måndag-fredag samt senast kl. 08.00 på lördag och söndag som du skulle haft din lektion på. Även om det blir en sen avbokning, ska du meddela oss det. Detta är viktigt för att vi ska kunna planera hur hästarna ska arbeta under dagen samt att kunna erbjuda platsen till någon som vill rida igen.

Du kan inte rida igen en teorilektion, däremot kan du ges möjlighet att vara med på en annan teorilektion.

Sent återbud

Vid sent återbud eller om du uteblir från din lektion utan att meddela det får du inte rida igen din missade lektion. Missade lektioner får inte dras av på ridavgiften eller sparas till kommande termin. Återbud kan heller inte kvittas mot avgift för t.ex. kurs, läger, tävling eller privatlektion.

Återbudsridning

Det finns ingen garanti för att du kan rida igen ett återbud även om du meddelat i tid. Återbudsridning görs endast i mån av plats på ordinarie lektioner (ej på drop in eller andra extra träningar). Återbudsridning får endast ske under innevarande termin, missade lektioner kan alltså inte tas igen under kommande termin. Återbudsridning får ske vid maximalt 3 tillfällen under en termin. Rider du flera lektioner i veckan så gäller maximalt 3 tillfällen per grupp och termin. Bokad återbudsridning som du inte nyttjar är förverkad.

Så bokar du återbudsridning

Återbudsridning är personlig och kan inte överlåtas, med undantag för annan familjemedlem som rider på BRK. Önskemål om återbudsridning mailas till ridskolan på info@borlangeridklubb.se. Ridskolans personal återkommer därefter till dig när möjlighet till återbudsridning finns.