Styrelsen

Borlänge Ridklubbs styrelse har under 2023 följande sammansättning:

Ordförande Eva Bjurling

Sekreterare Linda Norling

Kassör Lotta Bond

Vice ordförande AnnaLena Bergström

Ledamot Emma Vallin

Ledamot Jessica Ankerblad

Ledamot Angelica Kollberg Orakci

Ledamot Anna Lena Hannus Holmberg

Repr. USEK: VAKANT

       

Angelica Kollberg Orakci är styrelsens kontaktperson mot medlemmarna. Kontakta gärna henne om du har synpunkter eller förslag!
kontaktperson@borlangeridklubb.com


Eller prata med oss i stallet!