Styrelsen

Borlänge Ridklubbs styrelse har under 2023 följande sammansättning:

Eva Bjurling

Ordförande Eva Bjurling

Linda Norling

Sekreterare Linda Norling

Lotta Bond

Kassör Lotta Bond

AnnaLena Bergström

Vice ordförande AnnaLena Bergström

Emma Vallin

Ledamot Emma Vallin

Jessica Ankerblad

Ledamot Jessica Ankerblad

Angelica Kollberg Orakci

Ledamot Angelica Kollberg Orakci

Anna Lena Hannus Holmberg

Ledamot Anna Lena Hannus Holmberg

Repr. USEK: VAKANT

       

Angelica Kollberg Orakci är styrelsens kontaktperson mot medlemmarna. Kontakta gärna henne om du har synpunkter eller förslag!
kontaktperson@borlangeridklubb.com


Eller prata med oss i stallet!