Styrelsen

Borlänge Ridklubbs styrelse har under 2024 följande sammansättning:

Eva Bjurling

Ordförande Eva Bjurling

Anna Lena Hannus Holmberg

Sekreterare Anna-Lena Hannus Holmberg

Emma Vallin

Kassör Emma Vallin

Vice ordförande/tävlingsansvarig Linda Peterson

AnnaLena Bergström

Ledamot/personalansvaring Anna-Lena Bergström

Jessica Ankerblad

Ledamot/försäljningsansvarig Jessica Ankerblad

Angelica Kollberg Orakci

Ledamot/kontaktperson Angelica Kollberg Orakci

Ledamot/teknikansvarig Linda Norling

Suppleant/sponsoransvarig Tommy Borg

Suppleant Cilla Rhodin

Suppleant Susanne Broberg-Isaksson

Repr. USEK: VAKANT

       

Angelica Kollberg Orakci är styrelsens kontaktperson mot medlemmarna. Kontakta gärna henne om du har synpunkter eller förslag!
kontaktperson@brsk.se


Eller prata med oss i stallet!