Information olycksfallsförsäkring

Från och med den 1 januari 2015 kommer alla medlemmar i föreningar  anslutna till Svenska Ridsportförbundet att omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap.

Den gäller både verksamhet i ridklubben och på fritiden, vilket gör det viktigt även för privatryttare att vara medlem i en ridklubb.

Det är även mycket viktigt att man betalar in medlemsavgiften för det nya året så snart som möjligt, då man inte är försäkrad förrän man betalat och finns med i medlemsregistret.

Läs gärna mer om villkoren för försäkringen i länkarna nedan.

 

Folksam Råd och vård för idrottsskador
Skadeanmälan (krävs bank-id)
Villkor olycksfall
Tilläggsvillkor olycksfall
Gemensam olycksfallsförsäkring