Plan för krishantering


Vad är en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor.

För oss på BRK är en kris en händelse som innebär att vår verksamhet inte kan bedrivas eller att förtroende för föreningen är skadat, vilket innebär att vi förlorar medlemmar.

Exempel på sådana händelser kan vara

Förebyggande information

Första hjälpen-planscher, telefonnummer till SOS och adress till anläggningen sitter i stallet och på läktaren i ridhuset

Ridande ska få kort information om nedan på första lektionen varje termin:

Om en olycka inträffar ska medlemmar, ridande veta

Krisgruppen

Borlänge Ridklubbs krisgrupp består av styrelsen och verksamhetsansvarig/ridskolechef.

Ta del av hela krisplanen här Krisplan Borlänge Ridklubb.pdf