Uppskov med ridning vid skada eller sjukdom

Vid skada eller sjukdom ska ett läkarintyg eller intyg från sjukgymnast lämnas till ridläraren eller e-postas till info@borlangeridklubb.se

Utdrag från sjukjournal där det framgår att skadan eller sjukdomen utgör ett hinder för ridning godkänns också.

Intyget ska vara daterat och det ska framgå när skadan skedde eller om det finns en händelse dokumenterad på ridskolan.

Vid kortare frånvaro bör återbudsridning kunna tillämpas.

Beslut fattas av ridskolechef eller styrelse.

Fastställd 2022-05-17