Värdegrund

Borlänge Ridklubb ska vara en mötesplats för alla som är intresserade av hästar oberoende av ålder, kön, nationalitet, kunskap och förmåga där vi med kunnig personal, välutbildade hästar och gott bemötande lär oss ta hand om varandra och hästarna.


Policy för sociala medier
Här kan du läsa Borlänge Ridklubbs policy för sociala medier. 

Syftet med policyn är att anställda, ledare, förtroendevalda och medlemmar inom Borlänge Ridklubb ska få riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt som alla känner sig trygga med.

 

 

Policy för Sociala medier Borlänge Ridklubb

 

 

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medlemmar, personal och styrelse som representerar Borlänge Ridklubb i sociala medier.

 

Sociala medier

Med sociala medier menas officiell hemsida, Facebook- både officiell samt för medlemmar och Instagram. Gäller även andra digitala forum och ev. nya som tillkommer.

 

Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra ridsporten och Borlänge Ridklubb, stärka vårt varumärke, skapa kontakter och kommunicera med våra medlemmar och andra intressenter. 

 

Kommunikation över internet innebär också risker för Borlänge Ridklubb, då det som skrivs kan få stor spridning och kan vara till nackdel för klubben och enskilda individer.

 

Syftet med denna policy är att anställda, ledare, förtroendevalda och medlemmar inom Borlänge Ridklubb ska få riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt som alla känner sig trygga med.

 

Utgångspunkt

Utgångspunkten är att Borlänge Ridklubb ser positivt på användandet av sociala medier. Vårt engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt varumärke. Det gör också̊ organisationen mer öppen och tillgänglig.

 

Dinmedverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Borlänge Ridklubb. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, anställd, förtroendevald eller privat.

 

Är du osäker på vad du kan publicera/skriva frågar du verksamhetsansvarig, ordförande eller annan förtroendevald.

 

Allmänt

Borlänge Ridklubbs sociala medier administreras av ridklubbens utsedda administratörer.

 

 

 

 

Förhållningsregler sociala medier:

Visa respekt. Även om du sitter bakom en skärm, långt i från den/de du kommunicerar med, uttryck dig inte annorlunda än vad du skulle göra i ett personligt möte.

Feedback, både positiv- och konstruktiv, ges direkt till den- eller de personer som det berör.

Kommentera aldrig någon nedsättande

Var alltid korrekt och visa gott omdöme. Tänk dig för, minst en gång extra, beträffande möjliga tolkningar och konsekvenser utifrån ditt inlägg. Även om ditt svar/inlägg är riktat till en viss person kommer det att läsas av många andra!

Använd aldrig andras material utan tillåtelse, ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.

Tänk på att länkar kan uppfattas som en rekommendation från Borlänge Ridklubb

Var eftertänksam inför användning av bilder. Både gällande upphovsrätt och att inhämta samtycke från personer som kan identifieras på bilden, eller dess vårdnadshavare om de är minderåriga.

Debatter på Facebook och andra sociala medier kan ha relativt ”högt i tak”, men personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.

Tänk på att inlägg i sociala medier läses av många andra än de som det var tänkt för. Har du en personlig fundering gällande verksamheten, gör du bäst i att kontakta ansvarig på ridklubben direkt. Antingen via meddelande på Messenger, mail, telefon eller vid personligt möte.

 

I övrigt gäller begränsat användande av mobiler i stallet av säkerhetsskäl.