Valberedningens förslag inför årsmöte i Borlänge Ridklubb 2022-02-27

06 FEB 2022 18:57


Valberedningens förslag inför årsmöte i Borlänge Ridklubb 2022-02-27

 

Ordförande                Eva Bjurling                        nyval 1 år

Ledamot                        Anna-Lena Bergström          omval 2 år                      

Ledamot                        Lotta Bond                          omval 2 år

Ledamot                        Jessica Ankerblad                nyval 2 år

Ledamot                        Emma Vallin                        nyval 2 år

 

Suppleant                       Linda Norling                      nyval 1 år

Suppleant                       Angelica Kollberg            nyval 1 år

 

Revisor                           Nils Johansson                 omval 1 år

Revisorssuppleant            Kjell Marklund                 omval 1 år

 

 

Ungdomssektionens representant till styrelsen samt personlig suppleant för denne väljs av USEK. Dessa väljs båda på 2 år.