Tävlingssektionen


Tävlingssektionen är de som anordnar tävlingar på klubben. Ofta behövs extra funktionärer, men det är Tävlingssektionen som är huvudansvariga och ser till att det blir en tävling.

 Kontakta någon i styrelsen om du vill veta mer eller är intresserad av att vara med!


Att vara funktionär


På tävlingar från lokal nivå och uppåt är tävlingsfunktionärerna ännu viktigare än på klubbtävlingar. Utan funktionärerna blir det ingen tävling. Att vara funktionär är ett bra sätt att lära sig hur det går till på tävling, och ett bra tillfälle att inspireras som ryttare.

 

Dessa poster brukar vi behöva vid en dressyrtävling, beskrivningen av vad var och en gör är ungefärlig och varierar från gång till gång:

Domarsekreterare:

Protokollspringare:

Sekretariat:

In/utsläpp:

Parkeringsvakt:

Cafeteriapersonal:

Prisutdelare:

Speaker: