Styrelsemöte 2021-09-21 & 2021-10-12

Sammanfattning från Borlänge Ridklubbs styrelsemöten 21 september och 12 oktober 2021.

 

Ekonomi och försäljningskampanjer

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil och höstens försäljningskampanjer har gått mycket bra.

Avslutade, pågående och kommande kampanjer: 

 Hästarna

 Deep Purple har vilat efter att ha gjort sig illa i hagen. Han är nu bättre och kan förhoppningsvis komma tillbaka till verksamheten om 1-2 veckor.

Miro har varit halt i veckan. Veterinär har röntgat honom och hittat ett aktivt överben på vänster bak som eventuellt kan vara en spricka. Han ska vila och följas upp.

Lillan har röntgats av veterinären som konstaterat att hon har artros. Hon ska vila tills vidare.

Nisse har gjort sig illa i hoven och har vilat några veckor men mår bättre och är nu tillbaka i verksamheten.

Arbetet med att hitta nya hästar fortsätter.

Verksamheten

Barngrepar och fler juniorvästar till utlåning har köpts in.

Beslut tas om att inga lösa hundar får vistas på anläggningen när elever eller ridande är där.

Uteritt är planerad 30/10.

Planeringen inför jullovet är klar och kommuniceras via Facebook och nyhetsbrev.

Arbetet med att starta upp föreningens ungdomssektion, USEK, pågår.

Fyra ungdomar har anmält sig till att hjälpa till i stallet vid knatteridning, som stallvärdar.


Nya anläggningen

Kommunens arkitekter har ritat upp ett förslag till den nya anläggningen. Förslaget har presenterats för representanter i Borlänge ridklubb, Rommeheds stallklubb och Borlänge ryttarsällskap, och klubbarna har fått delge sina synpunkter. Dialog förs löpande mellan projektgruppen och kommunen.

Nästa möte är tisdag 2 november.

/Från styrelsen genom Kristin Matsson