Valberedningens förslag inför årsmöte i Borlänge Ridklubb 2022-02-27

06 FEB 2022 18:57


Valberedningens förslag inför årsmöte i Borlänge Ridklubb 2022-02-27

Ordförande Eva Bjurling nyval 1 år

Ledamot Anna-Lena Bergström omval 2 år

Ledamot Lotta Bond omval 2 år

Ledamot Jessica Ankerblad nyval 2 år

Ledamot Emma Vallin nyval 2 år

Suppleant Linda Norling nyval 1 år

Suppleant Angelica Kollberg nyval 1 år

Revisor Nils Johansson omval 1 år

Revisorssuppleant Kjell Marklund omval 1 år

Ungdomssektionens representant till styrelsen samt personlig suppleant för denne väljs av USEK. Dessa väljs båda på 2 år.