under vårterminen 2021 har tre nya hästar köpts in samt en ny ponny :-)

Puma Parysa är ett sto och köptes in till klubben i april hon är en c-ponny av rasen Huculska och är från Polen född 2013.

Sven van de Hoogdijk - Sven är en valack och köptes in till klubben i maj, han är ca 150 och ett Hollänskt kallblod, Sven är född 2006.

Deep Purple - Purple är en valack och köptes in till klubben i juni, han är ca 170 cm och är ett svenskt halvblod född 2010

Rock House Master - Master är en valack född 2013 och köptes in till klubben i juni, han är ca 174cm och är en irländsk sporthäst