Valberedningens förslag 2024

Valberedningens förslag inför årsmöte 25 feb 2024

Valberedningen har under föregående år haft förmånen att få arbeta med att hitta nya kandidater till 2024 års styrelse för BRsK. Ett på flera sätt unikt år för en valberedning, då våra förutsättningar ändrades på sluttampen när beslutet om att ändra stadgarna för att utöka antalet styrelseledamöter för BRsK togs.

Vi har haft det stora nöjet att få intervjua tänkbara kandidater, varav vi har haft fler bra kandidater än det funnits lediga platser i styrelsen. Vi tackar alla som visat intresse och hoppas att de som inte föreslås i år kan tänka sig att kandidera vid senare tillfälle, eller engagera sig i någon annan del i vår nya förening framöver!


Ordförande, väljs på 1år:
Eva Bjurling, Omval.

Ordinarie Ledamöter, väljs på 2år:
Anna-Lena Bergström, Omval.
Anna-Lena Hannus Holmberg, Omval.
Linda Norling, Omval ny position.
Linda Petersson, Nyval.

Suppleanter, väljs på 1år:
Tommy Borg, Nyval.
Cilla Rhodin, Nyval.
Sussi Broberg, Nyval.

Revisor, väljs på 1år:
Nils Marklund, Omval.
Anita Andersson, Nyval.

Revisorssuppleant, väljs på 1år:
Janeth Lindberg, Nyval.

Valberedning, väljs på 1år:
Frida Gäfvert, Omval.
Sarah Einarsson, Omval.
Terese Jons, Nyval.
Helena Norestrand, Nyval.